Hva er egentlig markedsføring?

Du omgis markedsføring hele tiden, men kanskje tenker du ikke over det. Hva spiser og drikker du, og hvorfor velger du det? Er det tilfeldig at det er et merke på genseren din? Hva slags musikk liker du, og hvorfor liker du den? Hvorfor valgte du å gå på Gol VGS? Hva ser du på TV? Hvor vil du på ferie ...

Valgene du tar er ikke tilfeldige. Du blir bevisst og ubevisst påvirket av andre, både reklame, pr, media og spesielt vennene dine.

Begrepet markedsføring

(Liv Marie Toft Mogstad. www.ndla.no)
Bedrifter og organisasjoner må aktivt markedsføre det de tilbyr eller står for, og det er absolutt en fordel å skille seg ut for å vekke oppmerksomhet. Da miljøorganisasjonen Greenpeace demonstrerte på Rådhusplassen i Oslo i 2009, bruke de for eksempel en luftballong som så ut som en jordklode, og som var påført slagordet "stop global warming". Et iøynefallende og klart budskap.

Aktiviteter som skal føre til kjøp

Mens organisasjoner og bedrifter vil informere forbrukerne om varene og tjenestene de selger, er kundene opptatt av å dekke behovene sine. Bedrifter som vil være konkurransedyktige, må derfor også avdekke kundenes behov og tilfredsstille disse. Dersom forbrukerne ikke oppfatter en vare eller tjeneste som relevant for dem, er det lite sannsynlig at de vil kjøpe den. Disse sidene ved markedsføring er underforstått i definisjonen under:
  • Markedsføring vil si å planlegge og å gjennomføre aktiviteter som tar sikte på at det oppstår en form for byttehandel som oppfyller organisasjonens mål ved å tilfredsstille behov i markedet.

Denne definisjonen er noe snever, for markedsføring kan også innebære å formidle og «selge» bestemte verdisyn og holdninger. Både humanitære og politiske organisasjoner bruker forskjellige markedsføringstiltak for å nå fram med budskapet sitt.
Det er altså viktig at kundene får det de ønsker seg. Noen er opptatt av pris, mens andre ser etter helt andre "verdier" - slik som merke, status, kvalitet osv.

Et eksempel på vellykket markedsføring?

Under ser du en reklame for Grandiosa Lørdagspizza fra Stabburet. På nettstedet sitt skrev Stabburet: «Grandiosa Lørdagspizza kom i 2006 og ble lansert sammen med Lars Kilevolds sang ‘Respekt for Grandiosa’. Sangen lå øverst på VG-lista i åtte uker og resulterte i 700 000 ringetone-nedlastinger.»

Dermed kan vi kanskje si at Stabburet har lyktes med markedsføringen av lørdagspizzaen sin? Hva mener du? Finnes denne pizzaen i det hele tatt på markedet lenger?

Sannheten er at Grandiosa Lørdagspizza ble en relativt kortvarig "suksess". Markedet like ikke pizzaen og salget stoppet brått opp, etter å ha vært skyhøyt under selve reklamekampanjen. Pizzaen ble altså godt kjent og ble fort "testet", men gjenkjøpet uteble og pizzaen ble relativt kjapt tatt ut av markedet.

Vi kan altså si at det var en vellykket reklamekampanje, men at markedsføringen sviktet siden kundene ikke ønsket produktet. Kundenes behov og ønsker ble ikke tilfredsstilt, altså hadde ikke Stabburet (Grandiosaeierene) gjort gode nok markedsundersøkelser før lanseringen.


Markedsføring på fem minutter

I timen tok vi en titt på en liten videosnutt, som ga en rask og effektiv oppsummering av hva markedsføring handler om.
Filmen tar for seg både begrepet markedsføring, de ulike historiske tidsperspektivene, konkurransemidlene (de 4-pene) og det meste annet vi skal innom i løpet av skoleåret.

Husker du ikke filmens innhold, ta en titt her ...

Markedsføringens historie - de ulike epokene i markedsføringen

Markedsføring har funnet sted så lenge menneskene har hatt kontakt med hverandre. Alt i de tidlige jeger og sankersamfunnene, der hver medlem i gruppa bidro med det de selv var best til, måtte hver enkelt "markedsføre" sine sterke sider - slik at gruppa skulle fungere best mulig.

Også vikingferdene var i utgangspunktet handelsreiser, der fisk, pels, treverk, jern og andre produkter ble byttet mot verdisaker og lignende. Etter hvert fant riktignok vikingene ut at det var både mer moro og lettere å plyndre enn å handle.

Utover dansketiden (den perioden Norge lå under Danmark) ble det eksportert store mengder fisk og trevirke fra Norge til resten av Europa. I dag er det olje, skip og fisk som er de store eksportartiklene. Oversikt over den norske eksporten kan du finne på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå.

Vi deler markedsføringens historie inn i tre hovedepoker:
  • produkt- og produksjonsorienterte periode
  • kundeorienterte/markedsorienterte periode
  • verdiorienterte periode
Den produkt- og produksjonsorienterte perioden startet med den industrielle revolusjonen (ca. 1800) og varte til rundt 1950. Den var preget av masseproduksjon. Den kundeorienterte/markedsorienterte perioden (1950–2000/2010) var preget av at man tok utgangspunkt i kundenes behov og tilpasset produktene etter disse behovene. Den verdiorienterte perioden har et videre perspektiv på markedsføringen og ser på virksomheten som del av en større helhet.

Den moderne formen for markedsføring startet sammen med den industrielle revolusjonen (fra 1750). Husholdningene gikk fra å være selvforsynte til å kjøpe varer og tjenester. Dette medførte at det ble en økonomisk vekst, siden det økte forbruket medførte økt sysselsetting som igjen bidro til økt salg. I denne perioden var det flere kunder enn produkter. Produsentene fikk derfor solgt alt de kunne produsere. Vi kaller denne perioden for den produkt- og produksjonsorienterte markedsføringen.

Etter hvert som markedet ble mettet, måtte tilbyderne "slåss" om kundene. For å vinne i den harde konkurransen ble det nå viktig å tilby produktene og tjenestene som dekket kundenes behov og ønsker på en best mulig måte. Dette kaller vi forbrukerorientert markedsføring siden det er kundenes ønsker og behov som står i fokus for produktutvikling og markedsføring.

I dag ser vi en stadig dreining mot at bedrifter og organisasjoner forsøker å være "politisk korrekte" ved å appelere til kundenens verdisyn. For eksempel profilerer Choice Hotels seg med "we care, do you?". Med dette ønsker hotellkjeden å vise at de bryr seg om miljøet ved å gi deler av overskuddet til regnskogfondet, samt tilby økologiske produkter på frokostene, sparedusjer for redusere vann og strømforbruket osv osv.

Choice Hotels ønsker altså å bli det naturlige hotellvalget fordi de bryr seg om at verden skal bli et bedre sted for oss alle. Dette kaller vi verdiorientert markedsføring.

Den verdiorienterte markedsføringen deles gjerne opp i samfunns- og sosial orientering. Førstnevnte handler blant annet om bedrifter som bidrar i nærmiljøet. Det være seg å sponse idrettslag, ta med beboerne på eldrehjemmet på tur, sørge for at bygda har badeplass osv osv. Eksempelet ovenfor (Choice Hotels) går derimot under den kategorien sosial orientering - siden de ønsker å bidra til å gjøre verden til et bedre sted for oss alle.

Sosial orientering i markedsføringen kan også innebære at produsentene ikke bruker barnearbeidere, råvarer som truer økobalansen, resirkulerte materiell osv.

Uanset markedsføringsfilosofi, må vi ikke glemme at dette er strategiske valg med hensikt om å oppnå økt salg og økt fortjeneste :-).

Den amerikanske markedsføringsprofessoren kaller disse tre stadiene for markedsføring 1.0, 2.0 og 3.0. I tabellen nedenfor ser du forskjellen på disse tre stadiene:

Markedsføring 1.0
produkt- og produksjons-
orientert markedsføring
Markedsføring 2.0
forbrukerorientert
markedsføring
Markedsføring 3.0
verdiorientert
markedsføring
Mål
Selge produkter
Tilfredstille kunder og beholde dem
Forbedre verden
Drivkrefter
Den industrielle revolusjonen
Informasjonsteknologi
Ny teknologibølge
Selskapets markedssyn
Massekjøpere med fysiskte behov
Smartere forbrukere
Hele mennesket med hjerte, sjel og ånd
Viktigste markedsføringsbegrep
Produktutvikling
Differensiering
Verdier
Retningslinjer for markedsføringen
Produktdifferensiering
Selskapets- og produktposisjonering
Selskapets misjon, visjon og verdier
Forhold til forbrukerne
En til mange forhold
En til en forhold
Mange til mange forhold


I timen gikk vi gjennom følgende presentasjon:
http://www.slideshare.net/fullscreen/NDLA/markedsfringens-historie/1