Adopsjonsprosessen er den prosessen kjøperen går gjennom fra han får kjennskap til et nytt produkt til han aksepterer det.
Prosessen består av 5 trinn:
1. Oppmerksomhet
2. Interesse
3. Vurdering
4. Prøving
5. Adopsjon

1.Oppmerksomhet
Adopsjonsprosessen starter med at produsenten introduserer et nytt produkt på markedet.Kunden får vite om produktet via omtaler i aviser, radio og tv. I tillegg blir produktnyheter spredd fra munn til munn ved at en forbruker snakker om et produkt til personer han kjenner. I løpet av kort tid kan nyheten ha spredt seg til et stort antall mennesker.

2.Interesse
Når kunden får interesse for et produkt vil han kanskje søke på internett for mer informasjon og oppsøke forretninger som selger produktet. Det er viktig at produsenten oppdrettholder en høy markedsføringsaktivitet på dette stadiet og informasjonen som blir gitt bør være detaljert dersom det er snakk om datautstyr eller lignende.

3.Vurdering
Forbrukeren vurderer alvorlig om han skal prøve produktet,.og det nærmer seg et gjennombrudd. Mange forbrukere kommer ikke lenger enn til interesse- og vurderingsstadiet. Derfor kan det være nødvendig for produsenten å tilby forbrukeren å prøve produktet.

4.Prøving
Dette er et viktig stadium, særlig når det gjelder dyre og kompliserte varer. En forutsetning for at slike varer blir adoptert, er at det er mulig å prøve dem. Produsenten må sørge for å få dem distribuert. Når det gjelder rimelige forbrukervarer, for eksempel en ny hårsjampo, vil forbrukeren nødvendigvis måtte kjøpe produktet for å prøve det. Men det er ikke sikkert at han vil adoptere det. Er han ikke fornøyd, vil han gå tilbake til det merket han brukte tidligere, eller prøve et helt annet.

5.Adopsjon
Adopsjon har skjedd når forbrukeren har funnet ut at han vil bli fast bruker av produktet.