Demografiske kriterier benyttes når man deler befolkningen inn etter inntekt, bosted, kjønn, alder osv.


Kjønn og alder:
Kvinner reiser mer og leser gjerne mer enn menn. De bruker også mer penger på kroppspleie og matvarer. Menn derimot drar oftere på fotballkamp, fisketur og slikt. De kjøper også oftere fjernsynsapparat, biler og musikkanlegg enn kvinner. Fysiske forskjeller mellom kvinner og menn sørger også for et spesialisert marked når det gjelder klær, smykker og sportsutstyr. Aldersforskjeller sørger for at markedet blir delt inn etter aldersgrupper. I klesmarkedet har vi f.eks. barne- og voksenavdelinger.

Husstandsstørrelsen:
Husstandsstørrelsene er viktig for selskaper som produserer ting som er vanlig i alle hjem. F.eks. fjernsynsapparater, møbler, hvitevarer og slikt. I husstander der det bare bor én person, er behovet for disse tingene lavere enn i husstander på f.eks. fem.

Geografi:
Det kan være nyttig for en markedsfører å dele markedet inn etter geografiske områder. Det ville f.eks. vært lite gjennomtenkt å markedsføre vinterklær i Sahara. Det er også mye større etterspørsel etter f.eks. båter langs kysten enn det er i innlandet.

Inntekt:
Personer med høy inntekt har selvfølgelig bedre råd enn folk med lav inntekt. Det fører til at eksklusive varer som oftest blir markedsført mot folk med høye stillinger som kan ta seg råd til dyrere varer. Det er ofte biler, boliger og moteklær som blir segmentert etter inntekt. Når man deler inn etter inntekt kalles det for sosioøkonomisk segmentering.

euro.jpg


Hovedartikkel:
http://ml-golvgs.wikispaces.com/Segmentskriterier