NB! Dette er kun en "prøvetekst", brukt for å lage en liten bruksanvisning.

Diffusjonsprosessen handler om hvor fort ulike grupper i markedet tar til seg nye produkter, altså hvor fort et produkt sprer seg i markedet.

På nettsiden lederkilden.no finner du en god definisjon av diffusjonsprosessen.

Les mer om de ulike fasene i diffusjonsprosessen på ndla.no.

Bildet nedenfor viser diffusjonsprosessen.
diffusjonsprosessen.jpg
Kilde: http://www.tns-gallup.no/?aid=9075372&archive=true&nid=9089111

Videoen viser ikke diffusjonsprosessen, men er kun plassert her for å vise at det er lett å sette inn filmer i et dokument :-)