Forbrukermarked Gruppe 5 Lasse og Camilla


Forbrukermarkedet består av deg og meg og alle andre enkeltpersoner som kjøper varer til eget forbruk. Slike varer kan være alt fra mat, drikke, toalettsaker og klær til elektronisk utstyr, hvitevarer, møbler og biler. Varene vi kjøper, har vanligvis relativt lav verdi.

Forbrukermarkedet skiller seg fra de andre markedene på tre punkter:

- Kjøp til eget forbruk
- Varer med lav verdi
- Relativt hyppige kjøp


Kilder:
http://ndla.no/nb/node/72955