Forbrukerorientert markedsføring

Markedsorientert markedsføring

Markedsorientering, et grunnsyn i markedsføring som først og fremst setter potensielle og eksisterende kunders behov i fokus. I motsetning til salgsorientering, som fokuserer på å selge det som produseres, fokuserer markedsorientering på å utvikle tilbud som dekker behovet i markedet.
En markedsorientert leder retter blikket mot kunden og tar utgangspunkt i kundens behov og ønsker.
Norwegians sjef Bjørn Kjos, som du ser på bildet, har uten tvil klart å finne ut hva kundene ønsker seg.
Norwegians sjef Bjørn Kjos
Norwegians sjef Bjørn Kjos


Søkelys på kundene

En markedsorientert bedriftsleder vil kunne si: «Vi må lære å kjenne våre kunders og kundegruppers behov og trekke dem aktivt inn i våre beslutninger. Det sentrale er ikke å bringe produktet ut til kunden, men å bringe kunden inn i organisasjonen. Markedsorientering er lønnsomhet gjennom fornøyde kunder.»
Sagt med andre ord: En markedsorientert bedrift vil søke å finne behov og dekke dem. Den produserer det som vil selge, i stedet for å selge det bedriften produserer. Og den elsker kunden, ikke produktene sine.