HVORFOR REKLAME?

En venn av deg har hørt at du har valgt markedsføring og ledelse som fag. Han ønsker å utfordre deg og sier:

"Jeg forstår ikke hvorfor produsentene bruker så mye penger på reklame. Tenk på hva det koster, og tenk på hvor mye som er bortkastet. For det første ville o varene og tjenestene bli mye billigere for oss forbrukere dersom det ikke ble brukt penger på reklame og markedsføring, og for det andre har reklamen liten påvirkningskraft. Jeg lar meg sjelden påvirke av reklame. Kjøper jeg noe, er det fordi jeg har et bestemt behov for akkurat det produktet, ikke fordi reklamen forteller meg at jeg skal kjøpe det."

Hva vil du svare ham? Hvorfor bruker bedriftene penger på reklame, og hvorfor er det viktig for bedriftene å kjenne til f eks Maslowsbehovspyramide. Hvordan påvirker den reklamens utforming?

Presenter både problemstillingen (altså denne vennens uttalelser) og deres drøfting for klassen, få innspill fra de andre elevene om hva de syns.

LØSNINGSFORSLAG:


Vi ville svart at markedsføring har en større effekt enn folk tror. Når man skal selge et produkt er det viktig at folk vet hva som er bra med akkurat dette produktet. Målet er å overbevise kundene om at deres produkt er best, og dette kan kun gjøres gjennom reklame. Reklame gir en person mer kunnskap om et produkt, og du kjøper jo sjelden noe du er skeptisk til eller aldri har hørt om.
Personen i eksempelet sier at han kun kjøper ting han på forhånd har bestemt seg for, og har et behov for. Men har du noen gang tenkt på hvorfor du har behov for akkurat dette produktet? Reklamene skaper ofte et behov som du vanligvis ikke har tenkt på før.
Ved at bedriftene kjenner til Maslows behovspyramide blir det lettere for dem å vite hvilke grupper til skal rette reklamen mot, og hvilke formål produktet deres dekker. En bedrift kan bruke behovspyramiden som en pekepinn på hvordan de skal utforme sin reklame. Skal du reklamere for noe som går under "selvrealiserings-boksen", som for eksempel fallskjermhopping, vil stemningen og budskapet i reklamen sannsynligvis være spennende, lystig og positivt. Skal du reklamere for en innbruddsalarm, som går under "trygghetsbehov" må du utforme reklamen på en annen måte. Her vil budskapet være mer alvorlig, og med fokus på det trygge og nødvendige.
img_maslows.jpg