Nyhetsdrypp - forbrukeradferd

Hver dag er det aktuelle saker i media som på en eller annen måte handler om markedsføring. Leser du nyheter, vil du finne mange gode eksempler som du kan bruke på prøver og i diskusjoner i klassen. I denne oppgaven skal du blant annet lese om arbeidsledighet og ekstremsport. Prøv å se innholdet i disse artiklene i sammenheng med det du nå vet om kjøpsatferd.


Astrid, Sara, Hieu

Les artikkelen Middelklassestrøk skrumper inn i USA. Hvordan tror du kjøpsatferden til en person fra middelklassen vil endre seg dersom vedkommende

  • blir fattigere- Vedkommende må vurdere og tenke over hva han/hun bruker pengene på, og må prioritere hva de skal bruke pengene på etter hva de trenger.
  • blir rikere- Vedkommende vurderer ikke kjøpet like grundig fordi de har penger nok, og kjøper ting de har lyst på, selvom de kanskje ikke trenger det.

Hvordan kan disse endringene påvirker markedsføringsprosessen for ulike bedrifter?

De rike kjøper de nyeste produktene på markedet, for eksempel en ny iphone 5S, selvom de har en Iphone 5 fra før av, bare fordi det er det nyeste nye. De fattig kjøper kanskje en eldre versjon, som f.eks. Iphone 4 for å spare penger.


I artikkelen Én million unge briter uten jobb kan du lese om arbeidsledighetstallene i Storbritannia og andre europeiske land. Hvordan og hvorfor vil arbeidsledighet mest sannsynlig endre forbrukeratferden til en person? Hvilke konsekvenser kan arbeidsledighet ha for næringslivet, og hvordan vil det evt påvirke markedsføringsprosessen?

Arbeidsledigheten vil endre forbrukeratferden til en person fordi vedkommende vil få mindre penger og har derfor mindre å bruke. Dersom mange er arbeidsledige går det utover bedrifter og butikker fordi folket har mindre penger å bruke. Folk ,må tenke på over hva de bruker penger på, og må prioritere det nødvendige.

Les artikkelen De superrikes triumf og oppsummer kort hva den handler om. Hva tror du samfunnsendringene som forskerne har observert, har å si for bedrifter som selger og markedsfører varene sine til norske forbrukere? Hvordan påvirker endringene markedsføringsprosessen?


Se videoartikkelen om deltakerne i Norseman, en tøff fysisk styrkeprøve. Deltakerne i Norseman tilhører et miljø med en helt spesiell interesse. Hva tror du denne interessen har å si for forbrukeratferden deres?