Bærekraftig hotelldrift (kilde: visjon.cappelendamm.no)

nfu1QUD2__2skKWd68ps.jpg
I denne oppgaven skal vi konsentrere oss om verdiorientert markedsføring og tar utgangspunkt i nettstedet til Scandic Hotels.

1. Hva menes med verdiorientert markedsføring? Hvordan benytter Scandic Hotels denne formen for markedsføring?

Det som menes med verdiorientert markedsføring er at bedrifter legger til en merverdi til produktet sitt. De er ofte miljøvennlige og har en hjertesak, som kjøpere igjen skal "falle" for og kjøpe det produktet fordi det hjelper miljøet. Scandic Hotels er et svanemerket hotell, som vil si at er miljøvennlige. På grunn av at Scandic er miljøvennlige blir det mer fristende for reisende å bo der, det får oss til å føle oss bedre.


2. Hva kjennetegner den verdiorienterte perioden?

Menneskene er mer og mer opptatt av verdispørsmål og vil ha en tendens til å velge det hotellet eller den hotellkjeden som best oppfyller kravene til bærekraft. Med bærekraft menes da at bedriften ter seg på en slik måte at den ikke belaster miljøet unødvendig.

Verdi- og samfunnsorientering vil si at markedsføreren er bevisst på samspillet mellom organisasjonen og omgivelsene. Sosial orientering innebærer at organisasjonen viser et sosialt engasjement ved at den tar stilling til problem som verden står overfor, og forsøker å løse dem. Den henvender seg til hele mennesket med dets sjel, hjerte og ånd.

3. Når kan vi si at den verdiorienterte perioden startet?

Den startet allerede for ca. 40 år siden i USA, men det er ikke før i de siste årene den har kommet til Norge og andre land.

4. Nevn tiltak som viser at hotellkjeden er verdiorientert. Hvorfor mener dere at disse punktene viser deres verdifokus?

Scandic Hotels
Toaletter med sparknapp, energieffektive dusjhoder, servantkraner med sensorsyting, oppvask- og vaskemaskiner med lavt vannforbruk, lavdoserte og miljømerkede produkter til renhold og oppvask. På flere hoteller gjøres det rent med vanndamp.
Fordi de får oss til å føle oss miljøvennlige når vi bor der.

Eksempler på tiltak: 100 svanemerkede hoteller, Café Artisk i Karlstad første svanemerkede kafé, mål om at karbonutslipp fra virksomheten skal være 0 i år 2025, har utdannet 11 000 medarbeidere i bærekraftspørsmål, samarbeid med The Natural Step, opprettet bærekraftfondet Scandic Sustainability Fund, serverer vann fra egne tappetårn for å unngå unødvendig transport av flaskevann.

5. Hvorfor tror dere hotellkjeden satser så sterkt på å være verdiorientert?

Verdiorientering handler om å bidra til å gjøre verden bedre. Ved å holde fokus på å være miljøbevisst og bærekraftig utvikling, ønsker Scandic å formidle at de tar ansvar. Målet er å vekke assosiasjoner hos kundene, som gjør at de velger Scandic fremfor andre hoteller fordi vi kunder vet at de er mer miljøvennlige enn andre hoteller.

6. Scandic opplyser på nettsiden at de serverer vann fra egne tappetårn. Hva har det med bærekraft og miljøvern å gjøre?

Det betyr at man unngår unødvendig transport av flaskevann. Mindre transport betyr mindre utslipp av karbondioksid i atmosfæren.

7. Scandic opplyser at de har opprettet noe som heter Scandic Sustainability Fund. Hva er det?

Scandic Sustainability Fund støtter initiativer som bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Prosjektet ditt skal være nyskapende, uetablert og kunne brukes i hotellverdenen, dessuten skal det selvsagt ha til hensikt å gjøre kloden vår til et litt bedre sted å leve. Disse ble tildelt midler i 2010:Quick Response, en uavhengig redaksjon som avdekker, diskuterer og kurser om diskriminering i media, Miljöresurs Linné, konkurranse i bærekraftig matlaging mellom Sveriges 300 restaurantskoler, Copenhagen Business School, utdanning av 18 000 studenter til bærekraftambassadører med fokus på forretningsmuligheter, Camp Sparreviken, KFUK-KFUM, dagsleirer i naturen for barn med innvandrerbakgrunn, KFUM Umeå, rekreasjon, sommerjobb og skole for enslige flyktningebarn, Consumentor/Shopgun, forbrukerinformasjon via Internett og mobiltelefon om hvordan produkter påvirker miljø, samfunn og helse, Rättviseförmedlingen, hjelp til bedrifter og organisasjoner for å finne underrepresenterte grupper for rekruttering, foredrag osv.