Oppgave: Åtte uheldige sider ved markedsføring?

I dette kapitlet har vi nevnt åtte uheldige sider ved markedsføring (side 16). Er du enig i påstandene? Kan det tenkes at markedsføringen har flere uheldige sider enn dem som er nevnt? Nevn de positive sidene med markedsføring.

Drøft dere frem til en konklusjon, som dere må begrunne med eksempler i flere produktkategorier.

Løsningsforslag (Jo-Kenneth Faldahl og Linus Hedlund)


Påstander:

- Fattige og svake grupper blir utnyttet.
- Markedsføringen er sløsing med ressurser, og den forurenser miljøet.
- Reklamen "invaderer" folks privatliv.
- Markedsføringen fremmer materialisme.
- Markedsføring villeder publikum.
- Markedsføring tar ikke hensyn til minoriteter.
- Det er en ubalanse mellom produsentene og forbrukerne.
- Markedsførerne er bare opptatt av salgsvolum og fortjeneste.

Flere negative sider:

- Fort lurt til å kjøpe ting vi ikke trenger.
Konklusjon: Alle trenger mat, men reklame får oss til å kjøpe mer enn det vi trenger.

Positive sider:

- Får vite noe om produktet via reklame før kjøp.
Eksempel: At noen reklamerer for et produkt som selges for at pengene skal gis til veldedighet.

- Flere arbeidsplasser grunnet produksjon.