Oppgave: Åtte uheldige sider ved markedsføring?

I dette kapitlet har vi nevnt åtte uheldige sider ved markedsføring (side 16). Er du enig i påstandene? Kan det tenkes at markedsføringen har flere uheldige sider enn dem som er nevnt? Nevn de positive sidene med markedsføring.

Drøft dere frem til en konklusjon, som dere må begrunne med eksempler i flere produktkategorier.

Løsningsforslag (Legg inn gruppemedlemmenes fornavn her)

(Skriv inn forslaget her, bruk gjerne bilder, filmer, lenker og annet materiell som kan brukes i besvarelsen.)

Løsningsforslag (Catrine, Javad, Olav)


Påstander:


- Fattige og svake grupper blir utnyttet
Vi er både enige og uenige. Fattige og svake grupper blir ikke utnyttet i selve reklamasjonen av produktet, men de kan bli brukt i produksjonen. Det kan også skape arbeidsplasser for folk.

- Markedsføringen er sløsing med ressurser, og den forurenser miljøet.
For selskapet og mottakeren er det nødvendig med markedsføring. Og ressursene utgjør en mindre form for forurensing i forhold til feks bil. Vi mener at det kan forurense miljøet, men ikke på så mye. Og vi mener at det ikke nødvendigvis er sløsing av ressurser.

- Reklamen "invaderer" folks privatliv.
Ja, det invaderer privatlivet, men det er ikke skadelig for noe eller noen. Man kan velge selv om man vil se på reklame på tv eller lese reklamen man får i posten.

- Markedsføringen fremmer materialisme.
Ja, det får folk til å kjøpe ting som de ikke har bruk for.

- Markedsføring villeder publikum.
Både enig og uenig. Selskap vil fremstille produktet på best mulig måte, og vil da kun nevne de positive sidene ved ett produkt. Men samtidig blir mottakeren veiledet om produktet.

- Det er en ubalanse mellom produsentene og forbrukerne.
Produsentene og forbrukerne kan tenke annerledes på ett produkt. Hva som er kvalitet for produsenten er kanskje ikke kvalitet for forbrukeren.

- Markedsførerne er bare opptatt av salgsvolum og fortjeneste.
Ja, markedsførere er bare opptatt av salgsvolum og fortjeneste.

Negative sider:

-Kan være irriterende.
-Kan være feilinformasjon.
-Får folk til å bruke penger på ting de ikke har bruk for.
-Det er ganske irriterende å måtte se den samme reklamen 9 ganger i løpet av en kveld.

Positive sider:

-Mottaker får informasjon om produktet.
-Skaper arbeidsplasser.
-Kan hjelpe folk å få vite om produkter de kan ha bruk for men ikke visste om.