Typisk norsk ... Hva er egentlig norsk kultur?

Hva mener dere er typisk norsk, og hvordan ser utlendinger på Norge og nordmenn (her må dere nok bruke Google litt ...).

Diskuter påståndene og noter ned minimum tre begrunnede forhold som taler for og mot påstandene.
a) Nordmenn er lite verdensvante og oppfører seg klossete når de møter andre lands kulturer og koder på reiser i utlandet.

b) Nordmenn gjør lite for å ta vare på sin egen kultur. I stedet er vi raske med å adoptere moter, trender og tradisjoner fra andre land, særlig fra Storbritannia og USA.

c) Noe av det helligste for nordmenn er flagget og nasjonalsangen.

d) Det er typisk norsk å være god når det gjelder.

e) Nordmenn har ikke noen drikkekultur slik som land i Sør- og Mellom-Europa. Hos oss er det snakk om å tømme flasken, ikke nyte en god vin eller en drink.

f) "I nordmænd er nogle fjeldaber" (dansk påstand).


Legg frem påstandene for klassen, sett i gang en klassediskusjon.

OPPGAVE 3 AV JAVAD, AFSANEH OG FRIDA


a) I noen tilfelle så er det kanskje litt. Nordmenn bruker mer penger enn folk i andre land. Vi drikker på samme måte som vikingene gjorde.
b) Vi blir jo påvirket av andres kultur hele tiden. Vi hører musikk fra andre land. Språket vårt er blant annet påvirka av engelsk. Ulike kulturer har blandet seg med vårt kultur.
c) Det er jo viktig. Det er flagget som viser at det er NORGE.
d) Det er typisk norsk å være dog, sa Gro Harlem Brundtland for noen år tilbake, Det er ikke typisk norsk å være god- det er typisk norsk å tro at man er god.
Vi vet jo alle at Norge er det landet med vakreste og smarteste personene, det ærligste menneskene,
e) Nordmenns drikkevaner kjennetegnes ved at alkoholbruk gjerne er knyttet til høytid og fest, og ofte drikker vi for mye når vi først drikker. Før var det først og fremst mennene som drakk, men nå har også kvinnene kommet etter. Rett nok drikker kvinnene mindre enn halvparten av hva menn gjør, men de drikker mer eller mindre på samme måte som menn.