Oppgave: Eksport og import fra/til Norge

Norge har drevet handel med resten av Europa i over to tusen år. Hvilke andre varer enn dem som er nevnt foran i boka (se side 12) har vi eksportert, og hvilke andre varer har vi importert gjennom disse to tusen årene? Hva er våre viktigste eksport- og importvarer i dag?

Drøft dere frem til en konklusjon, vis med eksempler.

Løsningsforslag (Stian, Siver og Cecilie)


I tabellen under står det at våre viktigste eksportvarer i dag er brenselsstoffer og elektrisk strøm(67,9%). Våre viktigste importvarer i dag er maskiner og transportmidler(38,4%).
Utenrikshandel med varer fordelt på varegrupper. 2011*Import
Eksport

Mill. kr
Prosent
Mill. kr
Prosent

I alt
508 320
100,0
889 540
100,0
Matvarer og levende dyr
31 006
6,1
54 788
6,2
Drikkevarer og tobakk
5 141
1,0
502
0,1
Råvarer unntatt brenselsstoffer
38 880
7,6
13 617
1,5
Brenselsstoffer (inkl. råolje, naturgass), elektrisk strøm mv.
33 395
6,6
603 953
67,9
Dyre- og plantefett og planteolje
4 418
0,9
1 634
0,2
Kjemiske produkter
49 891
9,8
45 782
5,1
Bearbeidde varer
75 226
14,8
76 455
8,6
Maskiner og transportmidler
195 174
38,4
69 746
7,8
Forskjellige ferdige varer
73 558
14,5
20 946
2,4
Varer og transaksjoner, ikke gruppert andre steder
1 630
0,3
2 117
0,2


Kilde: Statistisk sentralbyrå.