Oppgave: Eksport og import fra/til Norge

Norge har drevet handel med resten av Europa i over to tusen år. Hvilke andre varer enn dem som er nevnt foran i boka (se side 12) har vi eksportert, og hvilke andre varer har vi importert gjennom disse to tusen årene? Hva er våre viktigste eksport- og importvarer i dag?

Drøft dere frem til en konklusjon, vis med eksempler.

Løsningsforslag (Frida, Tobias, Alihussein)

(Skriv inn forslaget her, bruk gjerne bilder, filmer, lenker og annet materiell som kan brukes i besvarelsen.)

På 1100-tallet begynte eksporten av tørrfisk til England, og skinnvarer ble for eksempel byttet mot tekstiler. Den norske eksporten er sterkt basert på naturressurser: fisk, mineraler, tømmer, papir, papp, kunstgjødsel, olje og gass er blant de viktigste. Siden 80-tallet har olje og gass stått for 40-50 % av eksportinntektene.

For 2000 år side begynte Norske handelsmenn å reise ut i Europa for å skaffe seg smykker, våpen og metaller.
Idag er noen av de viktigste importvarene frukt, grønnsaker, diverse matvarer, maskiner, transportmidler.

0068008-Heidrun-Photo-Øyvind-Hagen-Statoil.jpg
Heidrun, Photo: Øyvind Hagen / Statoil