Faktasjekk

Er du klar for å sjekke om du husker fagstoffet og kan forklare begreper og sammenhenger om kjøpsprosessen? I så fall kan du ta for deg repetisjonsoppgavene nedenfor og svare så godt du klarer. Hvis du sitter fast, bør du bla deg tilbake i fagstoffet og finne riktig svar, slik at du husker det. Gi eksempler, finn bilder osv - som kan bidra til at både du og de andre elevene husker begrepene og temaet.

 • Hva er det som avgjør hvor lang kjøpsprosessen for et produkt
  Det som avgjør hvor lang kjøpsprossen blir er hvor stor betydning produktet har for deg og hvor stor investering det er ergo hvor dyrt det er.
 • Forklar hva som menes med høyinvolveringsprodukter og lavinvolveringsprodukter.
  Høyinvolveringsprodukter er produkter som vi evaluerer nøye gjennom før vi investerer i, de er ofte dyre og har stor betydning. F.eks. en bil.Lavinvolveringsprodukter er produkter som vi evaluerer lite gjennom før vi investerer i, de er ofte billige og har liten betydning. F.eks. en genser.
 • Hvilke stadier eller faser består kjøpsprosessen av, og hva kjennetegner hvert enkelt stadium?
  1.Problemerkjennelse- Når vi finner ut at vi trenger noe nytt.2.Informasjonssøking- Når vi har funnet ut at vi har bruk for noe nytt, finner vi informasjon om produktet.
  3.Vurdering av alternativer- Når vi vurdere hvilket produkt vi skal kjøpe setter vi produkter av samme type fra f.eks. forskjellige levrandører opp mot hverandre.
  4.Kjøpsbeslutning- Finner ut hvilket av produktene vi skal anskaffe oss.5.Bedømming- Etter at produktet er anskaffet vurderer vi det.

 • Hva kan vi som markedsførere gjøre for å påvirke etterkjøpsatferden til kundene våre på en gunstig måte?
  Ha god service og reklamere for det. F.eks. visst du kjøper en jakke på en sportsbutikk og glidelåsen ryker første dagen, da er det viktig at butikken har reklamert for at du får en ny jakke, reparert glidelåsen, etc.
 • Hva er hovedforskjellen mellom kjøpsprosessen i forbrukermarkedet og kjøpsprosessen i de profesjonelle markedene?
  Kjøpsprosessen i forbrukermarkedet: Når forbrukeren kjøper et produkt, for eksempel en bil, har han på forhånd gjennomgått en lang prosess. Er kjøpet mindre viktig, er prosessen desto kortere. Kjøpsprosessen i de profesjonelle markedene er ofte mye raskere kjøp, fordi det ofte er selskap som handler hos en fast forhandler. Ved rent gjenkjøp er det gått rutine i kjøpet. Slike kjøp kalles også rutinekjøp. Dette er det ofte i de profesjonelle markedene.
  OY - HER MÅ DERE TA EN EKSTRA LITEN TITT I BOKA

 • Hvilke forskjellige kjøpssituasjoner skiller vi mellom i bedriftsmarkedet?
  Med bedriftsmarked mener vi et marked der kjøp og salg av varer og tjenester inngår i bedriftens produksjonsprosess eller er nødvendig for selve driften. det er altså produksjonsbedrifter og tjenesteytende bedrifter som er kunder på dette markedet.
  NB! Spørsmålet er hva slags forskjellige typer kjøp (tre typer) som er å finne i bedriftsmarkedet.

 • Forklar de forskjellige kjøpsrollene i forbrukermarkedet.
  1. Initiativtakeren- personer som har bestemte behov, eller som er oppmerksomme på mangler
  2. Påvirker- personer med særlig innsikt, og som man derfor lytter til.
  3. Beslutningstaker- har myndighet til å ta beslutninger om kjøp.
  4. Kjøper- innkjøperne står for gjennomføring av kjøpet.
  5. Bruker- har erfaring med eksisterende produkter og kjenner behovene best. de er derfor gjerne representert i innkjøpskomiteene.
 • Forklar de forskjellige kjøpsrollene i bedriftsmarkedet.
  1. Initiativtaker- Personer som er oppmerksomme på mangler og har behov for noe.
  2. Brukere- De som bruker produktene som skal anskaffes.
  3. Påvirkere- Mennesker med god innsikt og ofte stor autoritet.
  4. Beslutningstakere- Personene som tar beslutningen om kjøpere.
  5. Innkjøpere- Personene som gjennomfører kjøpet.
 • Forklar de fem trinnene i adopsjonsprosessen. Hva skiller adopsjonsprosessen fra den vanlige kjøpsprosessen?
  1. Oppmerksomhet- Forbruker får informasjon om produktet, ofte gjennom reklame.
  2. Interesse- Dersom informasjonen forbruker får skaper interesse vil den ha enda mer informasjon om produktet.
  3. Vurdering- Produktet har passert nåløyet og forbruker vurderer produktet alvorlig.
  4. Prøving- Forbruker prøver produktet for å finne ut om den skal anskaffe det.
  5. Adopsjon- Forbruker vil bli en fast bruker av produktet.
  Forskjellene mellom adopsjonsprosessen og den vanlige kjøpsprosessen er at i adopsjonsprosessen blir ikke alltid produktet anskaffet eller tatt i bruk.

 • Hva er diffusjonsprosessen? Nevn de ulike typene kjøpere vi har med å gjøre i en diffusjonsprosess, og forklar hva som kjennetegner hver enkelt kjøpergruppe.
  Diffusjonsprosessen er en prosess som viser hvor raskt ulike grupper mennesker anskaffer seg produkter.
  1. Innovatører- De som vil ha det aller nyeste og anskaffer seg produktet først.
  2. Tidlige brukere- Tidlig ute med å anskaffe seg produktet, åpne for nye ting med en smule kritisk øye. Ofte mennesker med høy sosialstatus.
  3. Tidlig majoritet- Mer forsiktige brukere, unngå å ta sjanser.
  4. Sen majoritet- Skeptisk til det som er nytt, ofte eldre som påvirkes av mennesker i samme gruppe.
  5. Etternølere- Vil ikke ha endring.
  external image diffusjonsprosess1.png
  http://bedehuskirken.no/2010/04/tipping-point-kap-5-og-6/

  Kilde- Visjon1 makedsføring og ledelse, Cappelen Damm, Per E. Nørgaard & Bengt E. Olsen