Oppgave: Historiske perioder innen markedsføring

Nedenfor nevner vi to meninger om produksjon og markedsføring. Hvilke av de tre periodene innenfor markedsføringen vil du knytte disse meningene til?

a) Når vi skal utvikle et produkt, må vi ta utgangspunkt i markedets behov. Vi må med andre ord forme produktet og ikke markedet.

b) Når vi skal utvikle et produkt, er det viktig at produksjonen er så effektiv som mulig. Det gjelder å produsere mest mulig til lavest mulig pris.

Drøft dere frem til en løsning, begrunn svaret og gi gjerne eksempler.


Løsningsforslag Ida, Anne og Torbjørn


a) Denne perioden er den produksjonsorienterte perioden. Dette mener vi fordi det blir produsert mindre enn det som er behov, så uansett hvordan varen er, blir den solgt. Et eksempel er da bilen først ble produsert på samlebånd, da var det ikke så nøye hvordan bilene sitt utseende var, de ble solgt uansett.

b) Denne perioden er den verdiorientert markedsorientering. Dette mener vi fordi i denne perioden er det fokus på å tjene mest mulig penger på minst mulig tid.