Oppgave: Historiske perioder innen markedsføring

Nedenfor nevner vi to meninger om produksjon og markedsføring. Hvilke av de tre periodene innenfor markedsføringen vil du knytte disse meningene til?

a) Når vi skal utvikle et produkt, må vi ta utgangspunkt i markedets behov. Vi må med andre ord forme produktet og ikke markedet.

b) Når vi skal utvikle et produkt, er det viktig at produksjonen er så effektiv som mulig. Det gjelder å produsere mest mulig til lavest mulig pris.

Drøft dere frem til en løsning, begrunn svaret og gi gjerne eksempler.

Løsningsforslag Malin, Eirik og Kiki


a) Det passer inn i perioden Markedføring 1.0, produkt- og produksjonsorientert markedsføring. I denne markedsorienterte perioden tok ikke hensyn til at kundenes behov var forskjellige. Det ble heller ikke lagt så stor vekt på salg og reklame i denne perioden. Det var likevel ikke noe problem å for solgt varene. Det var heller mangel på det meste, og de slet med å få produsert nok.

b) Det passer inn i perioden Markedsføring 3.0, verdiorientert markedsføring. Norge er en av mange land, spesielt vestlige land, som befinner seg i denne perioden per dags dato. Vi i Norge kommer godt ut av denne verdiorienterte perioden. Men det er også kritiske sider til denne markedsføringen; fattige og svake grupper blir utnyttet, den tar ikke hensyn til minoriteter i samfunnet det er en ubalanse mellom produsentene og forbrukerne. Dette fremmer materialisme og villeder publikum.

kina.jpg
Kinesiske dager jobber døgnet rundt for en alt for lav lønn.