Oppgave:

Åpne dokumentet "marked" (definisjoner).

Finn/lag deres egen beskrivelse av begrepet, ta også med begrepene primær- og sekundærmarked.

Bruk boka, internett (se bl.a. lenker under fanen "nyttig" i menyen) og andre kilder.NB! Husk å oppgi kilder.

Finn lenker til noen nettsider som beskriver begrepet. Finn bilder/tegninger som illustrerer begrepet. Legg om mulig inn en filmsnutt.

NB! Bruk bruksanvisningen "hvordan bruke WIKI", slik at dere går riktig frem.

Husk at den teksten dere legger ut, skal/kan brukes av de andre elevene for å f.eks. repetere til prøver osv. Skriv derfor på en slik måte at de som ikke kjenner begrepet også kan forstå innholdet.

Når dere har lagt ut en god beskrivelse av begrepet, tar dere en ny titt på oppgaven dere jobbet med i forrige uke. Er dere fornøyd med besvarelsen deres, eller kan det være noe som bør gjøres annerledes?