Kjærlighet og forbrukeratferd

Professor i psykologi ved University og Texas i Austin, Norman Li, har forsket på forholdet mellom kjærlighet og forbrukeradferdt. Han mener at det er de samme mekanismene som gjelder ved valg av partner som ved valg av bil.

Den store kjærligheten er som en Porsche Carrera, men har man et lavt partnerbudsjett, må man nøye seg med en lavprisbil.

"Det er budsjettet som er avgjørende for oss som partnere", mener Li. Og her støtter han seg til Maslows behovspyramide. "En mann som har begrenset med penger, betaler husleie, strøm- og telefonutgifter, kjøper fiskepinner og handler klær på Hennes & Mauritz. Deretter må han klare seg med vindusshopping enten det er armbåndsur eller smellvakre jenter. Stiger inntekten, spiser han ikke dobbelt så mye pasta med tomatsaus. Han begynner å spise ute og dra på ferie. Det er det samme med valg av partner" i følge Li.

Li mener at møtet med den store kjærligheten er som å finne en rådyr Guccikjole på det billigste salgsstativet i butikken. Gjensidig kjærlighet oppstår når begge parter føler at de har gjort et røverkjøp.

Påstandene er satt noe på spissen, men det er kanskje en kjerne av sannhet i det han sier, eller ...?

Hva mener dere? Diskuter dere frem til minimum fem påstander (begrunnede) for og mot. Delta i klassediskusjonen når oppgava gjennomgås :-)


Riktig?

Vi mener at dette ikke er riktig, fordi; kjærlighet er gjensidig, mens gjenstander verken kan føle eller uttrykke kjærlighet. Påstanden kan like vel havne under kategorien "materialistisk kjærlighet".
Maslows er delvis riktig innen denne påstanden. Man vil ikke forholde seg til forskjellige objekter på samme måte (Selv om dette vil variere fra person til person). Likevel vill ikke dette representere kjærlighet mellom to personer