Satt på spissen ...

Å snakke for å lære

Hiv deg ut i en frisk faglig diskusjon! Da får du et større og bedre faglig ordforråd, og forståelsen din for faget øker. Markedsføring er et samfunnsfag som berører flere andre fag og områder. I denne oppgaven skal du diskutere noen påstander der du med fordel kan trekke inn kunnskap fra andre fag.
Ta utgangspunkt i kapittelet Psykologi og Kjøpsatferd og finn gode argumenter for og imot påstandene og spørsmålene nedenfor:
  1. «Alder, livssituasjon og inntekt har svært lite å si for hvordan vi opptrer som forbrukere. Derfor er det bortkastet tid for markedsførere å undersøke kundegrupper i det vide og brede. Det eneste slike undersøkelser fører til, er at varene vi kjøper, blir dyrere.»
  2. «Underliggende behov som stammer fra opplevelser tidlig i livet, er et komplisert område som fagfolk bør ta seg av. På dette området vil markedsførere aldri være noe annet enn glade amatører. Derfor: La psykologer behandle mennesker. Markedsførere bør holde seg til salg av produkter.»
  3. «Religion påvirker ikke kjøpsatferd»
  4. «Den som tror at man kan påvirke den enkelte forbruker i alle stadier av kjøpsprosessen, har altfor stor tro på markedsføringens kraft.»
  5. "Vi er alle innovatører på ett eller annet område"
  6. "Å snakke om ulike kjøpsroller i kjøpsprosessen er unødvendig. Det er alltid den som betaler, som bestemmer."

Del 2:

- Dere skal nå gjennomføre en klassediskusjon. For å få fortgang i diskusjonen, kan det være lurt at dere først presenterer påstandene før dere selv drar i gang diskusjonen med noen av deres egne argument for og mot.