Oppgave: ?orientert markedsføring

Ragnhild Nilsen ble tildelt Culturaprisen 2010 for sitt engasjement knyttet til biodynamisk bomullsrevolusjon, rettferdig handel og sitt arbeid med det økologiske fyrtårnet Sekem i Egypt. Prisen er et ledd i Cultura Banks arbeid med å spre et mer helhetlig og sosialt ansvarlig syn på penger og økonomi. Tidligere prisvinnere er Utviklingsfondet, Kolibri Kapital, Det Økologiske Hus, Fairtrade Max Havelaar Norge, Økopomorka, Erna og Trygve Sund, Debio og Isandi Konsept.

a) Hva slags markedsføring driver Cultura Bank? 1.0, 2.0 eller 3.0? Hva kalles denne type markedsføring? Hva handler den markedsføring om? Hva vektlegges i markedsføringen og hva her hensikten med det?b) Finn ut mer om Cultura Banks arbeid og virksomheten til Fairtrade Max Havelaar Norge og Debio.
Løsningsforslag (Hieu, Camilla og Lasse)

(Skriv inn forslaget her, bruk gjerne bilder, filmer, lenker og annet materiell som kan brukes i besvarelsen.)

Cultura Bank forplikter seg ovenfor innskyterne til at innskuddene skal lånes ut til prosjekter som er samfunnsnyttige, som respekterer menneskerettighetene og som ivaretar miljøhensyn. Cultura Bank driver markedsføring 3.0. Den kalles for verdiorientert markedsføring. Den type markedsføring handler om å forbedre verden. Det som vektlegges i denne markedsføringen er å tilfredsstille kundene.