Oppgave: ?orientert markedsføring

Ragnhild Nilsen ble tildelt Culturaprisen 2010 for sitt engasjement knyttet til biodynamisk bomullsrevolusjon, rettferdig handel og sitt arbeid med det økologiske fyrtårnet Sekem i Egypt. Prisen er et ledd i Cultura Banks arbeid med å spre et mer helhetlig og sosialt ansvarlig syn på penger og økonomi. Tidligere prisvinnere er Utviklingsfondet, Kolibri Kapital, Det Økologiske Hus, Fairtrade Max Havelaar Norge, Økopomorka, Erna og Trygve Sund, Debio og Isandi Konsept.

a) Hva slags markedsføring driver Cultura Bank? 1.0, 2.0 eller 3.0? Hva kalles denne type markedsføring? Hva handler den markedsføring om? Hva vektlegges i markedsføringen og hva her hensikten med det?b) Finn ut mer om Fairtrade Max Havelaar Norge.

Løsningsforslag (Ance, Daniel og Anna)

(Skriv inn forslaget her, bruk gjerne bilder, filmer, lenker og annet materiell som kan brukes i besvarelsen.)


a) Cultura Bank driver med verdiorientert markedsføring, altså Markedsføring 3.0. De tilbyr kundene sine full åpenhet om hva pengene de setter inn brukes til, og hovedformålene dreier seg om miljø og bærekraftig utvikling. Markedsføring 3.0 dreier seg om å knytte seg til kundenes verdier ved å støtte saker som angår dem, rett og slett å forbedre verden. Det som vektlegges er at du som kunde vil sitte igjen med en følelse av å ha bidratt til viktige formål, samtidig som du får tilfredsstilt dine egne behov. Cultura Bank arbeider etter visse verdigrunnlag som blant annet går ut på at knappe ressurser skal fordeles rettferdig, og at produksjon skal ta hensyn til natur, miljø og menneske.
Cultura_bank_logo_RGB2.jpg


b)
Hva er Fairtrade Max Havelaar Norge?
Fairtrade Max Havelaar Norge, eller Fairtrade Norge som det heter i dag er en norsk stiftelse som ble dannet i 1997 av 12 norske organisasjoner. Disse organisasjonene er; Redd barna, Kirkerådet, Frikirkens globale informasjon, Kirkens nødhjelp, Det Kongelige Selskapet for Norges vel, Fremtiden i våre hender, Handel og kontor, Norges bondelag, WWF Norge, Alternativ Handel, Norsk nærings- og nytelsesmiddel arbeiderforbund, og Norsk folkehjelp.

Hva er målet til Fairtrade Norge?
Arbeidet deres går ut på å kjempe for rettferdig handel i hele verden. Det vil si at produsentene av en vare har krav på et minstemål av rettigheter. Dette vil si blant annet en minstelønn, krav på lønn ved sykdom eller graviditet, forsikring mot arbeidsulykker og retten til å danne fagforeninger. På denne måten sikres det at produsentene får det de fortjener, og at deres interesser og rettigheter blir ivaretatt.

fairtrade-logo-1004x1024.jpg

Her har vi satt inn en skikkelig kul filmsnutt som forteller hvordan for eksempel bananer er en del av Fairtrade-opplegget. Se og lær!