Viva Noruega (kilde: visjon.cappelendamm.no)

Portugiserne vil ha den norske klippfisken. Det viser en markedsundersøkelse som Nofima (tidligere fiskeriforskning) har gjort. Undersøkelsen ble gjennomført for å få enda større kunnskap om hva kundene vil ha.

Klippfisken ble testet av ca 200 personer i Porto. Før de ble spurt, fikk intervjuobjektene smake og sortere ulike typer klippfisk. Et av funnene var at folk ville ha klippfisk fra "Noruega". At fisken kom fra Norge, oppfattet de som et kvalitetstegn i seg selv.

"Foruten pris, velger mange klippfisk med hjertet, for å si det slik. Og noe som appellerer nettop til hjertet, vil være at den norske klippfisken rett og slett bør merkes "Noruega", mener forsker i Nofima Jens Østli. "På den måten kan vi fange opp kundene som står ved diksen for å velge klippfisk til middag".

Markedsundersøkelse

Stian, Anne og Sigrid.

1. Hva er egentlig en markedsundersøkelse?

Markedsundersøkelser er ofte en vesentlig del av arbeidet som utføres i forbindelse med en situasjonsanalyse. Markedsundersøkelser er viktig for å skaffe grunnlag for å
  • treffe beslutninger og valg om fremtidige handlinger som er så gode som mulig.
  • vurderer kvaliteten på resultat av tidligere beslutninger og valg.

2. Hvorfor tror du at kundene oppfattet det som et kvalitetstegn at fisken kom fra Norge?

Fordi Norge har alltid vært et land med mye bra fisk. Det gjør at fisken som kommer fra fiske- byer og -steder i Norge blir kvalitetfisk.

Opprinnelsesland

3. Betyr det noe for deg hva slags land som har produsert produktet når du kjøper en vare? Hvis svaret er ja, gi eksempler.

Nei vi gjør ikke det.

4. Hvor mye klippfisk eksporterer Norge hvert år?

Det eksporteres for 1 686,6 millioner kroner.


Kilder:
http://www.fiskebat.no/Default.asp?page=5167&item=47805,1&lang=1
http://www.ssb.no/a/aarbok/tab/tab-309.html
klippfisk.jpg