HVORFOR REKLAME?

En venn av deg har hørt at du har valgt markedsføring og ledelse som fag. Han ønsker å utfordre deg og sier:

"Jeg forstår ikke hvorfor produsentene bruker så mye penger på reklame. Tenk på hva det koster, og tenk på hvor mye som er bortkastet. For det første ville o varene og tjenestene bli mye billigere for oss forbrukere dersom det ikke ble brukt penger på reklame og markedsføring, og for det andre har reklamen liten påvirkningskraft. Jeg lar meg sjelden påvirke av reklame. Kjøper jeg noe, er det fordi jeg har et bestemt behov for akkurat det produktet, ikke fordi reklamen forteller meg at jeg skal kjøpe det."

Hva vil du svare ham? Hvorfor bruker bedriftene penger på reklame, og hvorfor er det viktig for bedriftene å kjenne til f eks Maslowsbehovspyramide. Hvordan påvirker den reklamens utforming?

LØSNINGSFORSLAG: (ance, Birgith, selma)


Reklame lages fordi produsenter og tilbydere, ønsker å få solgt sine varer. Grunnen til at bedrifter bruker penger på reklame er; ikke bare for å gjøre oss oppmerksom på at varen finnes, men også for å spille på følelser, behov og ønsker. For å få oss til å gjøre noe eller kjøpe noe vi bare MÅ ha. (Dette fører til at flere får øye på produktet og kanskje kjøper det, fordi det skaper et behov som kanskje ikke var tilstedte før en fikk øye på reklamen). Maslowspyramiden påvirker reklamens utforming i form av at produsentene blir bevist på hva de skal fokusere på, og hvilket behov må fremstille at de tilfredsstiller