1. Produkt- og produksjonsorientert markedsføring: Den produksjonsorienterte perioden i markedsføringens historie begynte med den industrielle revolusjonen, og perioden kjennetegnes ved at bedriftene konsentrerte seg om å produsere mest mulig.

    Produkt og produksjon


    I 1769 tok engelskmannen James Watt patent på en dampmaskin som la grunnlaget for den industrielle revolusjonen. Dampmaskinene gjorde det mulig å produsere og transportere mer effektivt. De ble først brukt i gruvene, men etter hvert også i andre typer industri og i tog- og båttransport. Ved hjelp av de nye transportmidlene nådde produsentene ut til folk – og folk ble forbrukere.