1. Handlingsbaserte kriterier
Når vi snakker om handlingsbaserte segmentkriterier, tenker vi blant annet på segmentering etter:
  • Lojalitet
  • Forbruk
  • Type bruk
  • Anledning
Segmentering etter lojalitet:
En slik segmentering går ut på å dele forbrukerne inn etter hvor nære de er knyttet til bedriften. Her er noen eksempler:
  • Kunder som handler fast flere ganger i året.
  • Kunder som har handlet i det siste året.
  • Kunder som har andlet en eller annen gang.
  • Forbrukere som har meldt interesse for kjøp.
Segmentering etter forbruk: Her deler bedriften kundene inn etter hvor mye de handler for, for eksempel i løpet av et år. DE som kjøper for over 50.000 kroner, plasseres i et segment. De som kjøper for mellom 30.000 og 50.000 kroner plasseres i et annet segment osv.
Segmentering etter type bruk:
Segmenteringen går ut på å dele inn markedet etter hvordan produktet brukes. En produsent av bildekk tilbyr både sommerdekk og vinterdekk, og en produsent av PC-er tilbyr maskiner som er beregnet på mer røff behandling både inne og ute.
Segmentering etter anledning:
Her segmenterer bedriften forbrukere etter hvilken anledning de skal handle til. Eksempler på anledninger er fødsel, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.