Ledelse


Ordet, ledelse vil si å oppnå bestemte resultater eller mål gjennom mennesker. De grunnleggende lederoppgavene er å sette mål, skaffe ressurser i form av kapital og arbeidskraft, planlegge og å styre innsatsen for å nå disse målene. En skiller mellom autoritær - inkluderende/organisasjonens øverste organ.
Autoritær ledelse: Denne typen av ledelse stiller store krav til faglig dyktighet, praksis trening og leder egenskaper.


external image status.png

Kilder
http://no.wikipedia.org/wiki/Ledelse
http://blog.kjempekjekt.com/2013/05/20/den-sosiale-hjernen/