MÅLGRUPPEVALG


Målgruppevalg vil si å skille ut bestemte segmenter som vi ønsker å bearbeide med forskjellige konkurransemidler. Vi kaller hvert slikt segment for målgruppe. Det er viktig at hvert produkt treffer en viss målgruppe, og at denne målgruppen blir fanget av produktenes fordeler. Vi finner tre forskjellige strategier for målgruppevalg. De strategiene følges nøye for at de ulike personene i de ulike målgruppene skal bli truffet. Disse tre målgruppene kaller vi for segmenteringsstrategier. Disse tre strategiene kalles for: