Marked er en gruppe mennesker som består av kjøpere og selgere. Denne gruppen mennesker forhandler om bestemte varer og tjenester.


"Et sted hvor selgere og kjøpere møtes"

"Med marked mener vi alle typer ordninger som sikrer at det skjer bytte mellom kjøper og selger"


Primærmarked består av kjøpere som primært skal kjøpe varen som produseres. F.eks. Skolebøker er primært laget for skoler og skoleelever.

Sekundærmarked består av kjøpere som hovedsakelig varen ikke er laget for, men som likevel kjøper varen fordi de har interesse av det.
Kilder:
http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2122/1/Hva-er-et-marked/Hva-er-et-marked.html