DEFINISJONEN AV MARKEDSFØRING

Markedsføring er kort fortalt at man leter etter behov, og skaper et produkt som dekker behovenes krav.

En markedsfører finner ikke opp behovet, fordi behovet allerede er der. En av de viktigste oppgavene til markedsføreren er å finne produktet som fyller kravene behovet har.
Når produktet er klart, gjenstår planleggingen, gjennomføringen, prissettingen, reklame og utforming og distrubisjon (Alt som skjer med produktet for at det blir klart for forbrukerne å kjøpe).
1. En bedrift finner et behov fra markedet
2. Varen eller tjenesten kommer i produksjon
3. Produktet kommer ut på markedet
markedsføring.png