Ord og uttrykk - vår egen "wikipedia"

På disse sidene skal elever og lærer bidra til å forklare ord og uttrykk fra pensum.

Beskriv/forklar ord og uttrykk fra pensum, slik at både du og dine medelever kan lære gjennom å dele kunnskap. Andre elever kan ha en annen oppfatning og kan gjennom å utfylle din forklaring bidra til at også du lærer enda mer.

Sammen skal vi lære oss de grunnleggende prinsippene i markedsføring og ledelse :-)

NB! Husk å "tagge" dokumentet med "Definisjoner" når du oppretter det.