Profesjonelle marked

Sigrid og Sara


Profesjonelle marked er en fellesbetegnelse på bedriftsmarked, mellomhandelmarked, organisasjonsmarkedet, og det offentlige markedet.

På de profesjonelle markedene er det gjerne flere personer som er involvert i et kjøp enn på forbrukermarkedet, ihvertfall hvis det er snakk om store kjøp. Det kan være personer i en egen innkjøpsavdeling, men det kan også være en gruppe av personer fra flere avdelinger, en såkalt innkjøpskomite. Avdelingen eller gruppen som foretar innkjøp kalles kjøpesenteret eller kjøpegruppen. Senteret har ikke nødvendigvis de samme medlemmene hver gang. Ofte opprettes det egne grupper for bestemte kjøp.Deltakerne i kjøpesenteret eller kjøpegruppen har forskjellige roller som en markedsfører bør kjenne til, slik at han vet hvem han skal kommunisere med.Vi har følgende roller:
  • initiativtakere
  • brukere
  • påvirkere
  • beslutningstakere
  • innkjøpere
  • portvakter

kilder: Visjon 1, Markedsføring og ledelse
Scale.jpg