Praktisk informasjon

 • Prosjektet skal gjennomføres i grupper med to eller tre medlemmer. Gruppene trekkes tilfeldig og blir presentert på siden "Prosjektgrupper" i løpet av tirsdag 17. september. Noter wikispace brukernavn på gruppemedlemmene ved siden av navnene
 • Selve oppgavene skal dere knytte opp mot en konkret bedrift (selvvalgt ut fra egne ønsker).
  • Finn en bedrift som dere synes er spennende, og som har et godt og informativt nettsted. Bedriften kan gjerne ligge i nærområdet, slik at dere kan besøke den fysisk (ta det ikke for gitt at de som driver bedriften har tid og lyst til å hjelpe dere med prosjektet, så det er viktig at dere velger en bedrift dere på egenhånd kan finne nok informasjon om).
   Bedriften bør selge en vare, tjeneste eller et budskap som ikke er for vanskelig å forstå. Det kan derfor være lurt å velge en bedrift dere har en viss kjennskap til, som for eksempel en butikk, restaurant, frisørsalong osv.
 • Påfølgende prosjektarbeid seinere i skoleåret vil fortsette arbeidet med den valgte bedriften. Samlet prosjektarbeid vil også danne grunnlag for eventuell muntlig eksamen.
 • Oppgavene løses i prosjektmappa som opprettes innen mandag 23. september.
 • Oppgavene skal løses i fellesskap, og alle gruppemedlemer forplikter å delta etter beste evne.
 • Dere kan bruke alle tilgjengelige kilder, men husk å oppgi referanser (kilder).
 • Oppgavene skal besvares og begrunnes med sammenhengende tekst (per deloppgave).

Tidsramme

 • Brukernavn og valgt bedrift må registreres i dokumentet "Prosjektgrupper" innen utgangen av fredag 20. september.
 • Prosjekt del 1 skal være levert innen utløpet av fredag 27. september.
 • Tid på skolen: timene i ML 23. til 27. september.

Målsetninger i henhold til læreplan i faget (prosjekt del 1)

 • Forklare innholdet i markedsføringsbegrepet og gi en oversikt over den historiske utviklingen fra produksjonsorientert til kunde- og markedsorientert organisasjon.
 • Gjøre rede for hva som kjennetegner forbrukermarkedet og profesjonelle og internasjonale markeder.
 • Gjøre rede for diffusjon og adopsjon av innovasjoner.
 • Gjøre rede for kjøpsroller og kjøpsprosessen på forbrukermarkedet og de profesjonelle markedene.
 • Reflektere over forbrukeren som et individ med behov, personlighet, holdninger og motivasjon.
 • Vurdere hvilke konsekvenser sosial og kulturell tilhørighet har for kjøpsatferd.
 • Gjøre rede for krav til segmenter, segmenteringskriterier og segmenteringsstrategier på ulike markeder.
 • Segmentere og foreslå aktuelle målgrupper for en organisasjon.

Følg en bedrift ... (her begynner selve oppgaven:-))

Den bedriften dere nå har valgt å følge, skal dere knytte opp mot de konkrete oppgavene som stegvis tar dere gjennom temaene i pensum.

 1. Bli kjent med bedriften og markedet
  1. Gi en kort presentasjon av bedriften.
   1. 1.Intersport ble etablert i 1968 av 13 medlemsland. I dag finnes ca 5300 butikker i 42 land. Intersport omsetter for omtrent 75 mrd i året, og har i gjennomsnitt ca 170.000 kunder innom butikkene hver dag.
   I Norge drives Intersport av Gresvig AS, og er en av de største sportskjedene i Norge med en markedsandel på ca 13%. Intersport har i dag ca 110 butikker spredt utover hele landet.

   Kjedens hovedkontor ligger på Helsfyr i Oslo, med sentrallager i Askim.
  2. I hvilket marked opererer bedriften dere har funnet? Lag et navn på markedet dersom det ikke eksisterer et innarbeidet navn allerede.
   Intersport er et sportsmarked
  3. Hvilken sektor tilhører den?
   Intersport tilhører offentlig sektor.
  4. Hva slags produkter selger den?
   Intersport selger klær og sportsutstyr.
  5. Hvem er kundene?
   Kundene er alle aldergrupper.
  6. Hvordan vil dere beskrive behovene til disse kundene? Hvorfor tror dere de kjøper produktene?
   Behovene til disse kundene er at de skal ha enten sportslige klær eller trenger utstyr innen sport.
  7. Hvem er konkurrentene i dette markedet?
   Konkurrentene i dette er markedet er sportsbutikkene.
  8. Finnes det mange substituerende produkt som bedriften konkurrerer mot i dette markedet? ( F eks er det i Diplom Is sitt marked "frossen søtsmak hjemme" mange konkurrerende produkter som ikke er is, men desserter av andre slag
   ?.
  9. Opererer bedriften internasjonalt? I så tilfelle: I hvilket av de internasjonale markedene? Hva er særtrekkene ved dette markedet?
   Intersport finnes i:

   • Andorra
   • Belgia
   • Bosnia og Herzegovina
   • Bulgaria
   • Canada
   • Danmark
   • Finland
   • Forente Arabiske Emirater
   • Frankrike
   • Hellas
   • Irland
   • Island
   • Italia
   • Kroatia
   • Kypros
   • Liechtenstein
   • Luxembourg
   • Nederland
   • Polen
   • Romania
   • Russland
   • Serbia og Montenegro
   • Slovakia
 2. Orientering og samfunnsansvar
  1. Hvordan markedsfører bedriften produktene sine?
  2. Hvordan vil dere beskrive den bedriften dere har valg, med hensyn til orientering? Er bedriften produktorientert, salgsorientert eller markedsorientert?
  3. Tar bedriften noen form for samfunnsansvar?
  4. Tar bedriften noen form for sosialt ansvar?
  5. Hvordan kommer dette ansvaret i så fall til syne for oss forbrukere?
  6. Bruker bedriften dette i markedsføringen sin? I så tilfelle hvordan?
 3. Segmentering og målgrupper
  1. Segmenter (del opp) markedet dere beskrev i oppgave 1.2 i deler dere syns er riktige.
   Vi deler opp Inter-sport i forskjellige segmenter. Som friluftsliv, joggesko, sykkel,
  2. Beskriv hvilke segmenter bedriften deres betjener, og hvilken segmenteringsstrategi de bruker.
   De er veldig tilgjengelige, og de er tilpasset kundene. Inter-sport prøver også å gjøre produktene sine så lønnsomt som mulig.
  3. Hvilke målgrupper ligger bak de segmentene bedriften betjener? Beskriv dem ut fra demografi, psykografi, livsstil og atferd.
   Målgruppene for segmentene til Inter-sport er ung og gammel. Erfarne og nybegynnere. Trenere og utøvere.
  4. Beskriv og forklar hvorfor segmentene tilfredsstiller segmenteringskravene TILT.
   Bedriften gjør produktene sine mer tilgjengelige for kundene. Og det blir lettere for kundene å finne frem til produktet de leter etter, om bedriften segmenterer.

 4. Kjøpsatferd
  1. Hvilke behov (primærbehov eller vekstbehov) dekker produktene til bedriften? Altså: Hvilke behov er det som motiverer kundenes kjøp? Forklar og gi eksempler.
   Reklame gir motivasjon for at kunden skal handle.
  2. Nevn noen personlige, kulturelle og/eller sosiale faktorer som kan påvirke en forbruker til å kjøpe produktene som organisasjonen markedsfører. Forklar nøye hvorfor disse faktorene kan være viktige.
  3. Er kundenes personlighet og selvoppfatning en relevant faktor når de skal bestemme seg for om de vil kjøpe produktet fra denne bedriften? Begrunn svaret.
 5. Kjøpsprosessen
  1. Beskriv kjøpsprosessen for en typisk kunde som kjøper ett av produktene til bedriften dere har valgt. Gå gjennom alle fasene i kjøpsprosessen og forestill dere hvordan kunden tenker i hver fase.
  2. Velg et av de nyeste produktene bedriften deres har lansert, og beskriv diffusjonsprosessen til dette produktet. Gjør rede for hvem som er innovatører, tidlige brukere, tidlig majoritet, sen majoritet og etternølere.