Legg inn ditt wikispacebrukernavn, slik at prosjektmappene kan opprettes (i disse mappene er det kun gruppemedlemene som har skrive- og redigererettigheter).

Gruppe 1

Firma:


Navn

Brukernavn wiki


Sara Brøto
sarabroto

Torbjørn Ulshagen Jorde


Astrid Sønderli
astridsondreli

Hieu Hung Phan
hieuhp
Gruppe 2

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Lasse Fjeldstad


Kjetil Aasen Levorsen


Ingvild Aasen Smedsgård


Sebastian Olviken


Gruppe 3

Firma:


Navn

Brukernavn wiki:


Sigrid Ransedokken
sigridrans1

Ida Sophie Ulshagen Øye


Siver Voll


Stian Olsen

Gruppe 4

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Jo Kenneth Faldahl
Jo-Kenneth

Anne Munkejord
AnneMunkejord

Cecilie Glimsdal Olsen
CecilieOlsen
Gruppe 5

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Carl Linus Hedlund


Camilla Sandanbråten Hansen


Henrik Fagerli RukkeGruppe 6

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Frida Østgård


Parvaneh Sakhizaneh
pari8

Eirik Eidsberget

Gruppe 7

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Jakob Øen Strand
JakobStrand

Ance Putnina


Selma Hoummira

Gruppe 8

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Torgrim Vedde


Alihusein Abbas Ali


Anna Huseby

Gruppe 9

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Anniken Sjåstad Næss
annikensn

Daniel Røine Garnås
danieldetermeg

Tobias Foss von Ahnen
TobiasvonAhnen
Gruppe 10

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Birgith Bakko


Javad Sakhizadeh
javadsakhi

Catrine Solheim

Gruppe 11

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Håvard Christoffersen
havardchristoffersen

Joakim Embret Holtsmark


Kiki Leandra Kim Jacobs
KikiJacobs

Elise Sandra Laetitia Thibaudault
Thibaudault
Gruppe 12

Firma:


Navn:

Brukernavn wiki:


Afsaneh Sakhizadeh


Christine Ogner


Olav Tvedt


Malin Saue Johansen
Malinsjohansen