Prosjektinformasjon

Gjennom skoleåret 2013-2014 skal vi bli kjent med de grunnleggende teoriene knyttet til både markedsføring og ledelse. Dette er temaer vi omgir oss med daglig, bevisst og ubevisst.

For å lettere knytte teoriene opp mot "virkeligheten" skal klassene, oppdelt i grupper på tre og tre elever, ta for seg hver sin bedrift og løse oppgaver knyttet til pensum med utgangspunkt i disse bedriftene.

Mer informasjon kommer :-)