Psykografiske kriterier
Når vi ønsker å dele forbrukerne etter personlighet, interesser, holdninger osv., bruker vi psykografiske kriterier eller livsstils kriterier.
Et eksempel er inndeling etter ytterligheter: innadvendte – utadvendte, optimistiske – pessimistiske, risikosøkende – trygghetssøkende, overfladiske – reflekterte, tradisjonsbundne – utforskende og aktive – passive.
En annen bruk av psykografiske kriterier er inndeling etter Values and Lifestyles System, forkortet VALS. VALS deler forbrukerne inn i disse åtte gruppene: iverksettere ,de fullførte, de troende , superstrebere ,strebere ,utforskere , skapere og slitere.

Les mer om segmenteringskriterier