RETNINGSLINJER FOR BRUK AV WIKIEN

  1. Bare faglig, skrive saklig (skal omhandle markedsføring og ledelse)
  2. bruk bilder med vett (blant annet må du ha samtykke fra personen du legger ut bildet av)
  3. ikke skriv om andre (medelever)
  4. oppgi kilder (enten skriv hvor du henet bilder/tekst fra eller link side)
  5. trenger du bilder, filmer, presentasjoner, mm, sjekk om de har Creative Common-lisen
  6. sørg for at ikke andre har tilgang til brukenavn og passord

(kilde: http://praktiskmatematikk.wikispaces.com/Regler)


Creative Common-lisens
"kan brukes fritt i undervisningsvirksomhet fordi det av rettighetshaverene er utstyrt med lisenser (for eksempel fra Creative Commons) som tillater fri bruk til undervisningsformål. Norgesuniversitet har på sin side DelRett en oversikt over digitale ressurser på nett som fritt kan brukes i undervisning. Vær oppmerksom på at verk med en Creative Commons-lisens er, som andre verk, beskyttet av lov om opphavsrett. Du er, som alltid når du bruker verk, forpliktet til å opplyse om navn på opphavspersonen og kilde. Du må også opplyse om hvilken lisens som gir hjemmel for bruk av verket. Les mer om reglene for bruk av materiale med Creative Commons-lisens på Creative Commons sine egne sider.
At verk kan brukes fritt innebærer at det både er lov til å fremføre verket i og utenfor klasserommet, og at det kan lages fysiske og digitale kopier som kan gis til elevene og legges tilgjengelig i læringsplattformene. Dersom verket er utstyrt med en Creative Commons-lisens er det ofte også tillatt å bearbeide verket, for eksempel ved å gjøre tilføyelser og oppdateringer. Men vær oppmerksom på at ved noen Creative Commons-lisenser hefter det en egen klausul («Ingen bearbeidelse»), og dersom denne klausulen inngår i lisensen er det ikke lov å endre verket."
(http://creativecommons.no/node/41)