SegmenteringHva er segmentering? Handler om å dele opp markedet i mindre segmente.r (små grupper) Delmarkeder kalles også segment. Hvorfor? Hensikten er at ikke alle produkter passer for alle forbrukere. Ulike behov hos gruppene gir ulike produkter. Lønnsomt å segmentere (som oftest, men kan også gå konkurs).

Hvorfor segmentere? Hensikten er at alle produkter passer ikke alle forbrukere. Ulike behov hos gruppene gir ulike produkter. Lønnsomt å segmenter (som oftest, men kan også gå konkurs)
Segmenteringskriterier (forbrukermarked)
Demografi- alder- Kjønn- Bosted/generelt geografi- Yrke og utdanning- Personen og befolkningsmønsteret- Inntekt- Husstandsstørrelsen
Psykografi- Livsstil--> - type personlighet du har --> - VALS (verdi og livsstilssystem) deler inn befolkningen i ulike personligheter.
Handlingsbaserte - Anledninger, - For eksempel gullsmed ○ Bryllup ○ Dåp ○ Samvittighet Konfirmasjon
Det er veldig viktig å segmenteringsmarkedet dersom man vil oppnå best mulig salg. Det er nærmest umulig å oppnå lønnsomhet over markedsgjennomsnittet uten å velge en eller annen for segmentering. Den tiden der man produserte noe til hele Norge eller hele verden er over. Det er flere grunner til det, men de viktigste er at vi har ulike behov og ulike ønsker. Folk er forskjellig og har forskjellige ressurser.


For at segmenteringen skal være vellykket er det viktig at merkedsføreren vet at den er tilgjengelig, identifiserbar, lønnsom og tilpasser. TILT. Hvis det er det, er det en vellykket markedssegmenter. Et segment må altså ha oppfylt TILT kravet for å bli en målgruppe for en bedrift.


Tilgjengelig
Identifiserbart
Lønnsomt
Tilpasset


1305451_651107821567015_1476672487_n.jpg